Thứ năm, 28/5/2020, 0:0
Lượt đọc: 1081

Kính gửi các trường quyết định về sửa đổi Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp từ năm học 2020 - 2021 ban hành kèm theo Quyết định số 1557/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87