322 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 3, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh