Thứ tư, 22/12/2021, 15:50
Lượt đọc: 589

Kính gửi các trường MN và Nhóm Lớp ĐLTT mẫu báo cáo dự kiến công tác tuyển sinh năm học 2022-2023

Đề nghị các trường nộp về PGD hạn chót ngày 31/12/2021 và file gửi qua email: hqhuy.q3@hcm.edu.vn
 
 

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88