Thứ tư, 8/12/2021, 9:31
Lượt đọc: 291

Kính gửi các đơn vị về rà soát trình độ của viên chức ngành Giáo dục Quý IV

Đề nghị các trường thực hiện trước ngày 20/12/2021, nếu có thay đổi thì bổ sung điều chỉnh (xóa những người đã chuyển đi, nghỉ việc và bổ sung những người chuyển đến và những người đang công tác tại đơn vị mà ko có trong danh sách)
Lưu ý:
- Chỉ thống kê danh sách viên chức, không thống kê nhân viên hợp đồng,
- Các trường sau khi đã rà soát thì tô màu xanh đậm lên các dòng của trường mình.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gRKHk4dDkQLwcy1PSvwau-oL-yXc4PPhost2RsApQBw/edit?usp=sharing

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88