Thứ năm, 25/11/2021, 15:26
Lượt đọc: 184

Kính gửi các trường về hướng dẫn một số nội dung thực hiện chế độ làm việc, chế độ chính sách trong thời gian phòng, chổng dịch Covid-19; công tác bồi dưỡng thường xuyên, thi giáo viên (chù nhiệm lớp) giỏi

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87