Thứ sáu, 3/9/2021, 10:55
Lượt đọc: 214

Kính gửi các trường THCS về báo cáo học sinh diện chích sách năm học 2021-2022

Đề nghị các trường báo cáo trước 13 giờ ngày hôm nay 03/9/2021 trực tiếp theo link sau:

https://tinyurl.com/thcs-bcdienchinhsach

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163