Thứ hai, 3/8/2020, 0:0
Lượt đọc: 394

Kính gửi các trường (công lập) về hoãn lớp tập huấn kế toán hành chính sự nghiệp (IMAS.12)

- Do phòng, chống Covid-19, các trường thông báo đến các cá nhân có tên trong danh sách về hoãn lớp tập huấn kế toán hành chính sự nghiệp (IMAS.12) và lớp học sẽ tiếp tục khi có thông báo mới.
- Các đơn vị có nhu cầu học gửi mail danh sách đăng ký tiếp về Phòng Nội vụ.

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87