Thứ tư, 18/3/2020, 0:0
Lượt đọc: 561

Kính gửi các trường công lập về báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện chính sách chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ- HĐND ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Hội đông nhân dân Thành phố

Ghi chú: Nếu đơn vị có khó khăn, vướng mắc vui lòng liên hệ Bà Phạm Thị Thúy Mai, ĐT: 0985041049.
 

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87