Thứ ba, 14/7/2020, 0:0
Lượt đọc: 406

Kính gửi các trường MN (CL-NCL) và nhóm lớp ĐLTT báo cáo phổ cập giáo dục năm học 2019-2020

Các đơn vị vào đường LINK báo cáo theo mẫu, hạn chót 15 giờ 00 ngày 17/7/2020 (Thứ Sáu)

https://hcmedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/tdphuong_q3_hcm_edu_vn/EYhOsEoUwa9LgBx6JeMOQooBrksXcWVy6QCBOV4Nf84aGw?e=fHADFU

 

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164