Thứ năm, 7/1/2021, 10:23
Lượt đọc: 251

Kính gửi các trường THCS về kết quả vào chung kết cấp Quận - Hội thi "Học sinh, sinh viên thành phố với pháp luật" năm học 2020-2021

Đề nghị các trường được vào chung kết thực hiện theo kế hoạch số 854/KH-GDĐT ngày 22 tháng 12 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 3.

https://pgdquan3.hcm.edu.vn/phap-che/kinh-gui-cac-truong-thcs-ve-ke-hoach-to-chuc-chung-ket-hoi-thi-hoc-sinh-sinh-vi-c45937-422522.aspx

Tin cùng chuyên mục

88