Thứ năm, 16/9/2021, 6:56
Lượt đọc: 224

Kính gửi các trường công văn số 2482/SGDĐT-CTTT ngày 14 tháng 9 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về triển khai cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021.

Đề nghị Hiệu trưởng các trường phổ biến, vận động toàn thể cán bộ, giáo viên trẻ  (dưới 35 tuổi) và toàn bộ học sinh tham gia đầy đủ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

87