Thứ năm, 5/11/2020, 0:0
Lượt đọc: 472

Kính gửi các trường về danh sách tập huấn kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2020-2021

Ghi chú: Thầy, Cô dự tập huấn tự in tài liệu. Phần báo cáo tự đánh giá mẫu chỉ dừng làm bài tập. Phần viết bài thu hoạch và phiếu hỏi thực hiện đúng mẫu 

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88