Thứ hai, 6/9/2021, 19:34
Lượt đọc: 360

Kính gửi các trường THCS về báo cáo tình hình tổ chức hoạt động dạy học đầu năm học 2021 - 2022

Đề nghị các trường thực hiện báo cáo hằng ngày trước 15 giờ 00, kể từ ngày 06/9/2021 đến hết ngày 11/9/2021 trực tiếp theo link sau:

tinyurl.com/thcs-bcngay

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

87