Thứ hai, 2/11/2020, 8:38
Lượt đọc: 402

Kính gửi các trường về hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ

Đề nghị các đơn vị thực hiện đúng theo các yêu cầu như trong hướng dẫn để thuận lợi trong quá trình thực hiện và kiểm tra.

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163