Thứ hai, 31/5/2021, 17:6
Lượt đọc: 5794

Kính gửi các trường về triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Hướng dẫn cài đặt VssID cho người đã có CMND/CCCD:

Hướng dẫn cài đặt VssID cho người dưới 15 tuổi:

Tin cùng chuyên mục

88