Thứ năm, 2/12/2021, 11:39
Lượt đọc: 183

Thông báo điều chỉnh thời gian và đối tượng tham gia tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực về bảo vệ môi trường, giáo dục và truyền thông về bảo vệ môi trường

- Thành phần: Mời đại diện BGH các trường MN, TH, THCS, TT.GDNN-GDTX, giáo viên dạy môn GDCD và nhân viên phụ trách công tác pháp chế, phổ biến, giáo dục pháp luật.
- Thời gian: 08 giờ 00, Thứ Tư, ngày 08 tháng 12 năm 2021.
- Địa điểm: Tập huấn trực tuyến trên trang https://live.hcm.edu.vn
Lưu ý: Giáo viên liên hệ admin trường để được cấp tài khoản trên trang quanly.hcm.edu.vn (đối với cấp Trung học), dulieu.hcm.edu.vn (đối với cấp Tiểu học).
- Giáo viên có thể xem tập huấn phát trực tiếp (không cần sử dụng tài khoản đăng nhập) tại: https://live.classin.com/pc.html?courseKey=54ee7dd2f1d8182e

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164