Thứ ba, 30/11/2021, 10:57
Lượt đọc: 413

Kính gửi các trường về tham dự buổi họp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực về bảo vệ môi trường, giáo dục và truyền thông về bảo vệ môi trường.

- Thành phần: Mời đại diện BGH các trường MN, TH, THCS, TT.GDNN-GDTX, giáo viên dạy môn GDCD và nhân viên phụ trách công tác pháp chế, phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Thời gian: 08g00, Thứ Sáu, ngày 03 tháng 12 năm 2021.

- Địa điểm: Tập huấn trực tuyến, trên đường truyền: https://live.hcm.edu.vn  

- Giáo viên tham gia tập huấn trực tuyến, cung cấp mã số giáo viên (mã ID) do Sở Giáo dục và Đào tạo cấp theo đường dẫn: https://forms.gle/p71pjtBHegWsdAWs9 trước ngày 01 tháng 12 năm 2021 để Ban tổ chức thêm vào danh sách tham gia buổi tập huấn.

- Liên hệ đường truyền tham dự họp: cô Đỗ Nguyễn Thiên Trúc, điện thoại: 0794308050.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164