Thứ sáu, 13/5/2022, 13:25
Lượt đọc: 64

Kính gửi các trường TH, THCS về thực hiện hồ sơ đơn vị tiên tiến năm học 2021-2022

Đề nghị các trường triển khai thực hiện và gửi hồ sơ về Trung tâm Văn hóa - Thể thao Quận 3 đúng nội dung, tiến độ theo thông báo.

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88