Thứ tư, 22/12/2021, 15:45
Lượt đọc: 482

Kính gửi các trường TH và THCS mẫu báo cáo công tác tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6 năm học 2022-2023

Đề nghị các trường nộp về PGD hạn chót ngày 28/12/2021 và file gửi qua email: hqhuy.q3@hcm.edu.vn

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88