Thứ hai, 28/12/2020, 18:56
Lượt đọc: 707

Kính gửi các trường MN, TH, THCS (CL, NCL) và Nhóm, Lớp MG về báo cáo dự kiến tuyển sinh đầu cấp năm học 2021-2022

Đề nghị các đơn vị thực hiện theo mẫu và gửi file về PGD qua email: hqhuy.q3@hcm.edu.vn (thầy Huy) trước 17 giờ, 31/12/2020. Ghi chú: sử dụng email công vụ của Hiệu trưởng để gửi báo cáo.

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87