Thứ năm, 12/4/2018, 0:0
Lượt đọc: 675

Kính gửi Hiệu trưởng trường MN 6, MN 14A, TiH Kỳ Đồng, TiH Nguyễn Thi, THCS Colette., THCS Lê Quý Đôn.

Căn cứ công văn số 264-CV/BTGQU ngày 20/3/2018 của Ban Tuyên giáo QU.Q3 v/v tổ chức biểu dương các điển hình "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2018;


Phòng GD&ĐT Q3 đề nghị các cá nhân được đề xuất khen thưởng cấp quận gửi bổ sung gấp bản giấy và file trong ngày 13/4/2018 (đ/c Phương - CV. Phòng GD&ĐT Q3 - tdphuong.q3@tphcm.gov.vn nhận) các nội dung sau:


- Báo cáo thành tích điển hình cá nhân (lưu ý đúng nội dung theo mẫu và có xác nhận của cấp ủy)

- Hình ảnh hoạt động (có kèm chú thích) và ảnh 4x6 


1. Bà Võ Thị Thùy Dung - Chủ tịch Công đoàn trường MN 6;

2. Bà Bùi Thị Hồng Trang - Phó Hiệu trưởng trường MN 14A;

3. Bà Đặng Mỹ Phương - Hiệu trưởng trường TiH Kỳ Đồng;

4. Bà Ngũ Thị Kim Liên - Chủ tịch Công đoàn trường TiH Nguyễn Thi;

5. Ông Nguyễn Tiến Công - Giáo viên trường THCS Colette;

6. Bà Dương Thị Huệ - Giáo viên trường THCS Lê Quý Đôn.


Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87