Thứ sáu, 5/3/2021, 14:29
Lượt đọc: 413

Kính gửi các trường TH, THCS về việc cung cấp thông tin về tình hình tổ chức đưa đón học sinh bằng xe ô tô tại đơn vị.

Đề nghị các trường thực hiện và gửi báo cáo về PGD bằng văn bản và File qua email: hqhuy.q3@hcm.edu.vn trước 15 giờ, 09/03/2021 (thầy Huy).

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87