Thứ ba, 27/3/2018, 0:0
Lượt đọc: 521

Kính gửi các trường công lập về danh sách đăng ký tham dự lớp tập huấn kỹ năng làm thư ký cuộc họp

Đề nghị các trường gửi danh sách đăng ký (Đ/c Phương - CV. P.GD&ĐT nhận) và gửi file về địa chỉ hộp thư điện tử: tdphuong.q3@tphcm.gov.vn trong hôm nay 27/3/2018 (Thứ 3)

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87