Thứ hai, 4/6/2018, 0:0
Lượt đọc: 1040

Các trường Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn Quận 3 báo cáo số liệu các hoạt động khoa học, sáng tạo tại trường (theo mẫu đính kèm)

Thực hiện nội dung bút phê chỉ đạo của đ/c Vũ Thị Mỹ Ngọc trên công văn số 1157/SKHCN-KHCNCS ngày 25 tháng 5 năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM về báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 4937/QĐ-UBND ngày 05/10/2015 của UBND TP.HCM;

 

            Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 3 đề nghị các trường Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn Quận 3 báo cáo số liệu các hoạt động khoa học, sáng tạo tại trường (theo mẫu đính kèm) gửi file về đ/c Phương - CV. P.GD&ĐT Q3 (tdphuong.q3@tphcm.gov.vn) trong ngày 05/6/2018 (Thứ Ba).

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87