Thứ ba, 25/5/2021, 15:20
Lượt đọc: 372

Kính gửi các trường về báo cáo số liệu kế toán và y tế diện hợp đồng quận

Đề nghị các trường nhập trực tiếp vào đường link trước 16 giờ 30 ngày 25/5/2021

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iWno-d031C_Mz-meEf7T3b7mOv_QkvV6dccQoUVWeik/edit?usp=sharing

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88