Thứ ba, 11/5/2021, 22:12
Lượt đọc: 215

Kính gửi các trường về báo cáo công tác phổ biến giáo dục pháp luật và xây dựng tủ sách pháp luật năm 2021

Đề nghị các trường báo cáo trực tiếp theo đường link sau trước 16 giờ, 12/5/2021:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jL8GmZeZlCgnLz2VD2zAK6KVyNzQSGsJkTZDhgTfh1A/edit?usp=sharing

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88