Thứ ba, 28/9/2021, 3:7
Lượt đọc: 270

Kính gửi các trường tiểu học, trung học cơ sở và đơn vị trực thuộc Công văn số 459/GDĐT ngày 24 tháng 9 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn giải quyết tình trạng thừa giáo viên tại các đơn vị.

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163