Thứ ba, 19/10/2021, 17:10
Lượt đọc: 242

Kính gửi các trường THCS (CL) về hướng dẫn thực hiện hồ sơ hết thời gian tập sự, bổ nhiệm ngạch viên chức đối với giáo viên được tuyển dụng năm học 2020-2021.

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87