Thứ hai, 4/10/2021, 18:4
Lượt đọc: 297

Kính gửi các trường công văn số 488/CV-ETEP ngày 13 tháng 8 năm 2021 về hướng dẫn rà soát minh chứng và hỗ trợ tự đánh giá của giáo viên trên hệ thống TEMIS nhằm giảm tải cho GV trong việc tìm kiếm và tải minh chứng lên TEMIS

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88