Thứ sáu, 23/7/2021, 18:19
Lượt đọc: 729

Kính gửi các đơn vị về hướng dẫn chuyển đổi chức danh nghề nghiệp hạng III theo thông tư 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT

https://hcmedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/ntdi_q3_hcm_edu_vn/EUwnyQUaWs1GnhHOvyNYo54Bf7DCXuswt3DOWuk8sTduqg

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163