Họp mặt CB, GV, NV hưu 2015


Họp mặt Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/2019


Đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn


Họp chuyên môn Phó Hiệu trưởng


Họp giao ban Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng - 25/11/2015


Họp chuyên môn Phó Hiệu trưởng, CBML tháng 12/2016


Hội thi Nét vẽ xanh ngày 20/1/2018


Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02/2018


163