Thứ tư, 25/12/2019, 0:0
Lượt đọc: 650

Kính gửi các trường MN, TH và THCS danh sách đăng ký cổng thông tin điện tử năm 2019

Ghi chú: đề nghị các trường đã đăng ký cử người đến PGD nhận bản hợp đồng (gặp Cô Khoa) và nộp kinh phí theo hướng dẫn của Sở GDĐT.
 

Tin cùng chuyên mục

88