Thứ tư, 25/12/2019, 0:0
Lượt đọc: 681

Kính gửi các trường MN, TH và THCS danh sách đăng ký cổng thông tin điện tử năm 2019

Ghi chú: đề nghị các trường đã đăng ký cử người đến PGD nhận bản hợp đồng (gặp Cô Khoa) và nộp kinh phí theo hướng dẫn của Sở GDĐT.
 

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87