Thứ ba, 20/8/2019, 0:0
Lượt đọc: 1040

Kính gửi các đơn vị gửi về chuẩn bị cho công tác kiểm tra

- Để chuẩn bị cho công tác kiểm tra, đề nghị các đơn vị gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 3:
+ Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2018 - 2019;
+ Các biên bản kiểm tra;
+ Báo cáo công tác kiểm tra nội bộ năm học 2018 - 2019.
- Hồ sơ đóng thành tập và gửi về Ô. Hồng Thanh Trang, 0933.929.308. Hạn chót ngày 31/8/2019.

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88