Thứ tư, 30/6/2021, 18:25
Lượt đọc: 618

Kính gửi các trường về thực hiện Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và phổ thông giai đoạn 2021-2025 và rà soát tình hình thực hiện mua sắm trang thiết bị dạy học tối thiểu cho lớp 1. lớp 2 và lớp 6 tại các trường TH, THCS (công lập)

Đề nghị các trường thực hiện và gửi file báo cáo về PGD qua email cho thầy Nghiệp (nknghiep.q3@tphcm.gov.vn) và thầy Vinh (pvvinh.q3@tphcm.gov.vn) trước 22/7/2021.

Ghi chú: File scan có chữ ký của Hiệu trưởng và file excel.

Tin cùng chuyên mục

88