Thứ sáu, 9/7/2021, 12:47
Lượt đọc: 195

Kính gửi các trường về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19

Đề nghị các đơn vị xem thực hiện theo mẫu gửi cho T Vinh mail : phamvanvinh1970@gmail.com, SĐT:0908572757 trước 15g, 9/7/202.

Tin cùng chuyên mục

88