Thứ sáu, 16/4/2021, 16:52
Lượt đọc: 186

Kính gửi các trường về báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện chế độ theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND và Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố

Đề nghị các trường nộp về PGD qua email: pvvinh.q3@tphcm.gov.vn trước 20/4/2021 (thầy Vinh)

Tin cùng chuyên mục

88