Thứ ba, 9/3/2021, 11:13
Lượt đọc: 375

Kính gửi các trường Tiểu học, THCS về rà soát đối chiếu danh mục trang thiết bị dạy học tối thiểu của lớp 1, lớp 2 và lớp 6

 

Đề nghị các trường thực hiện rà soát đối chiếu danh mục trang thiết bị dạy học tối thiểu với danh mục trang thiết bị dạy học tối tiếu được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định làm cơ sở xây dựng kế hoạch đầu tư, mua sắm bổ sung thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định và gửi báo cáo theo mẫu đính kèm về PGD bằng văn bản và file qua email: nknghiep.q3@tphcm.gov.vn và nghiepke63@gmail.com (Thầy Nghiệp), hạn chót 23/3/2021

Lưu ý: các trường học không thay đổi nội dung, bố cục (dòng cột ..) của biễu mẫu để tổng hợp báo cáo tránh sai sót.

Tin cùng chuyên mục

88