Thứ ba, 18/1/2022, 11:7
Lượt đọc: 151

Kính gửi các trường (công lập) về việc chuẩn bị công tác cơ sở vật chất cho việc học sinh trở lại trường trong tình hình dịch Covid-19 đã ổn định

Đề nghị các trường báo cáo trực tiếp theo link sau:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eNTmHSVJKvdkn5mYyHFZtT0A8CAuR4Ir/edit#gid=1445906190

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88