Thứ tư, 14/4/2021, 22:5
Lượt đọc: 222

Kính gửi các trường (công lập) về báo cáo dự kiến kinh phí mua sắm, sữa chữa nhỏ trong hè năm 2021

Đề nghị các trường báo cáo theo mẫu và nộp về PGD trước 25/4/2021 qua email: nghiepke63@gmail.com (thầy Nghiệp)

Tin cùng chuyên mục

88