Thứ hai, 21/12/2020, 0:0
Lượt đọc: 110

Kính gửi các trường TH, THCS về kế hoạch 186-KH/ĐTN-BTNTH tổ chức Lễ tuyên dương “Học sinh 3 Tốt” và chương trình gặp gỡ giữa Ban Thường vụ Quận Đoàn với Cán bộ Đoàn khu vực trường học Quận 3 năm học 2020 - 2021

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87