Thứ sáu, 13/5/2022, 13:22
Lượt đọc: 45

Kính gửi các trường về báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước giai đoạn 2016-2021 theo yêu cầu của Đoàn giám sát Quốc hội (nhắc lần 2)

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88