Thứ tư, 6/1/2021, 21:59
Lượt đọc: 304

Kính gửi các trường (công lập) về lấy ý kiến gớp ý dự thảo Quy chế quản lý, sử dụng, xử lý tài sản công tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội thuộc Quận 3

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163