Thứ năm, 23/5/2019, 0:0
Lượt đọc: 663

Kính gửi Hiệu trưởng các trường MN, TH,THCS và Thủ trưởng đơn vị trực thuộc về thông báo học lớp thạc sĩ quản lý công, các trường đăng ký lập danh sách và gửi về Phòng Nội vụ gấp.

Tin cùng chuyên mục

88