Thứ ba, 28/5/2019, 0:0
Lượt đọc: 913

Kính gửi Hiệu trưởng các trường MN. TH, THCS và Thủ trưởng đơn vị trực thuộc về việc tham dự khóa bồi dưỡng cán bộ quản lý. Đề nghị các trường tạo điều kiện cho Phó Hiệu trưởng và Giáo viên thuộc diện quy hoạch nhưng chưa có chứng nhận bồi dưỡng quản lý tham gia đầy đủ.

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87