Thứ hai, 12/7/2021, 17:9
Lượt đọc: 175

Kính gửi các trường về hướng dẫn thay đổi phương thực làm việc của cơ quan, đơn vị nhà nước trong thời gian áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần nội dung Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chí phủ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164