Thứ bảy, 22/1/2022, 13:42
Lượt đọc: 165

Kính gửi các trường về triển khai kế hoạch Tuyên truyền, giới thiệu các tác phẩm văn học, nghệ thuật chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022.

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88