Thứ ba, 3/3/2020, 0:0
Lượt đọc: 950

Kính gửi Hiệu trưởng các trường Tiểu học và Trung học cơ sở công lập về thực hiện báo cáo tình hình dạy và học ngoại ngữ năm 2019 theo hướng dẫn, mẫu Đề cương và biểu báo cáo gửi kèm theo Công văn.

Trường thực hiện báo cáo thống kê, cập nhật tình hình dạy và học ngoại ngữ năm 2019 của nhà trường trên Hệ thống cơ sở dữ liệu toàn ngành tại địa chỉ http://csdl.moet.gov.vn (Có Tài liệu hướng dẫn thực hiện báo cáo trên phần mềm). Lưu ý bổ sung thông tin về đội ngũ giáo viên ngoại ngữ của nhà trường.

Thực hiện báo cáo đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và nộp báo cáo theo đề cương bằng file tới email pgdq3.ngocchi@gmail.com và văn bản cho Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15/3/2020. (Cô Ngọc Chi nhận)

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87