Thứ ba, 9/4/2019, 0:0
Lượt đọc: 858

Kính gửi các trường Tiểu học (CL và NCL) trên địa bàn Quận 3 kế hoạch số 234/KH-GDĐT-TH ngày 08/4/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 3 về tổ chức chuyên đề tiếng Anh cấp thành phố - cụm 3 "Giảng dạy tiếng Anh qua văn hóa Việt Nam"

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87