Thứ ba, 23/2/2021, 16:22
Lượt đọc: 6287

Kính gửi các trường THCS về các bộ sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 đã được Bộ Giáo dục phê duyệt cho năm học 2021-2022

Các trưởng triển khai để giáo viên nghiên cứu và cho ý kiến nhận xét phản hồi chuẩn bị cho việc lựa chọn sách tiếng Anh lớp 6

1.  Tiếng Anh 6 Smart World

• Tham khảo nguồn tài nguyên: http://dtplnk.com/6394

• Sách ebook http://dtplnk.com/5126 (Username: isw6_23, Password: 123456)

• Video giới thiệu sách: https://youtu.be/RW-IHww5Nwk

• Website tham khảo: http://isw.i-learn.vn/

2. Tiếng Anh 6 Right on

• Tham khảo nguồn tài nguyên: http://dtplnk.com/6395

• Sách ebook http://dtplnk.com/5127  (Username: ro6_23, Password: 123456)

• Video giới thiệu sách: https://youtu.be/4ksUfz3mXIQ

• Website tham khảo: http://righton.i-learn.vn/

3. TA 6 - Friends Plus : https://phuongnamedu.vn/resource/detail/gioi-thieu-tada-lop-6-843

4. https://tlgdl6.bloggers-smart.edu.vn

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163