Thứ sáu, 26/4/2019, 0:0
Lượt đọc: 455

Kính gửi các trường về kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng “Kỹ năng tự vệ” dành cho nữ cán bộ công đoàn, công nhân, viên chức, lao động trực tiếp lao động sản xuất

 

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163